O mnie


Dr n. med. Zbigniew Strzelczak 

Jestem lekarzem medycyny, specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa z wieloletnim doświadczeniem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po otrzymaniu dyplomu lekarza rozpocząłem pracę w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Katowicach – Ligocie  oraz w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii  Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie pracy na uczelni otrzymałem nagrodę z tytułu osiągnięć naukowych przyznaną przez Rektora Śląskiej Akademii Medycznej.

W 1989 r.  obroniłem pracę doktorską pod tytułem „ Aktywność wolnych rodników w organizmie kobiet w stanach przedrzucawkowych”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W następnych latach uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa ,a także zdałem egzamin z cytologii onkologicznej.

W 1991 roku przeprowadziłem się do Częstochowy i rozpocząłem pracę w Oddziale  Ginekologiczno-Położniczym  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Położniczym  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W latach 2007/2008 byłem Dyrektor Naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, a następnie  w  latach 2009/2010 Zastępcą Ordynatora Oddziału Ginekologiczno -Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

W latach 2010 – 2014  pełniłem rolę wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia w Urzędzie Miasta Częstochowy. Brałem udział w tworzeniu pierwszego w Polsce programu dopłat do in vitro w Częstochowie.

W 2012 roku otrzymałem Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz Pacjenta.

Do chwili obecnej pracuję w charakterze starszego asystenta  w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie.

Prywatnie jestem szczęśliwie żonaty i jestem ojcem dwóch córek, z których jedna to 10 miesięczne niemowlę.

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług mojego gabinetu. Nowoczesny sprzęt , a także lata doświadczeń  gwarantują satysfakcję Pacjenta. Dokładam wszelkich starań , aby Pacjent na każdym etapie diagnostyki i leczenia otoczony był jak najlepszą opieką i czuł się komfortowo.